Zakład Produkcji Metalowej
Tomaszkowo
mechanika, mechatronika
Laboratoria badawcze >> Okna kolejowe (UIC 566)
Okna kolejowe (UIC 566)
Komora badawcza okien kolejowych
Komora badawcza okien kolejowych - UIC 566
Wymiary: 2000 / 1500 [mm]
Stanowisko umożliwia przeprowadzanie badań okien kolejowych według normy UIC 566 (Loading of coach bodies and their components).
Możliwe jest realizowanie standardowych cykli badawczych:
  • 100 000 zmian obciążeń z sinusoidalną zmiennością ciśnienia +/- 1 500 Pa z częstotliwością 6 Hz.
    W trakcie próby okno poddane jest natryskowi wody z natężeniem zgodnym z normą.
  • 1 000 000 zmian obciążeń z sinusoidalną zmiennością ciśnienia +/- 2 500 Pa z częstotliwością 3 Hz.
    W trakcie tej próby mierzone jest odchylenie tafli szyby z wykorzystaniem optycznego czujnika.
Ponadto możliwe jest nastawienie następujących parametrów badania na wartość inną niż standardowa:
  • Amplituda ciśnienia
  • Częstotliwość sinusoidy ciśnienia
  • Liczba zmian ciśnienia
Przebieg ciśnienia oraz przebieg odkształcenia tafli szyby rejestrowane są poprzez komputer klasy PC (laptop) i mogą być wyświetlone oraz zapisane na dysku w postaci graficznej.
Pulpit Komory badawczej okien kolejowych - UIC 566
Laboratoria badawcze: Prospekt w formacie PDF