Zakład Produkcji Metalowej
Tomaszkowo
mechanika, mechatronika
Laboratoria badawcze >> Odporność na włamanie (EN 1628)
Odporność na włamanie (EN 1628)
Stanowisko do badania odporności na włamanie
Stanowisko do badania odporności na włamanie - EN 1628
Wymiary: 3150 / 3000 [mm]
Stanowisko umożliwia badanie odporności okien i drzwi na włamanie zgodnie z normą EN 1628 (Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne).
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system mechatroniczny umożliwiający wywieranie obciążenia zgodnego z zadaną wartością. Programowane wartości obciążenia: 1,5; 3; 6; 10; 15 [kN].
Istnieje możliwość ustawienia głowicy obciążającej w dowolnym punkcie powierzchni roboczej (siła przykładana prostopadle do powierzchni próbki). Stanowisko wyposażone jest w wysokiej klasy elektroniczny układ pomiarowy.
Elektroniczny układ sterowania zapewnia w pełni automatyczną realizację procedury badawczej.
Tryb sterowania ręcznego umożliwia realizację nietypowych scenariuszy badawczych.

Opcjonalnie Stanowisko może być wyposażone w dodatkowe siłowniki umożliwiające przykładanie sił w płaszczyźnie próbki. Praca wszystkich siłowników jest wówczas koordynowana przez centralny system sterowania.

Konstrukcja Stanowiska umożliwia rozszerzenie funkcjonalności o następujące badania:
  • Odporność na obciążenie dynamiczne (PN-EN 1629)
  • Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim (PN-EN 13049)
  • Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła (PN-EN 14608) / Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe (PN-EN 947)
  • Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne (PN-EN 14609)
Laboratoria badawcze: Prospekt w formacie PDF